אירועי הפסטיבל בשקל

פסטיבל הקולנוע הגאה מתקיים בעיקר בזכות תמיכה של מועצת הקולנוע, והתמיכה הזו נקבעת על סמך קריטריונים.
אחד הקריטריונים שעל פיו נקבע הניקוד לתמיכה הוא כמות הצופים בפסטיבל.
המועצה מחשיבה לעניין התנאי המדיד של כמות צופים רק את קוני הכרטיסים, ולכן הפסטיבל נפגע למעשה בניקוד, וכתוצאה מכך בגודל התמיכה, כשהוא מקיים אירועים שהם ללא תשלום.
כדי שגם הקהל שמגיע לאירועים אלה ילקח בחשבון במניין הצופים שמגיעים לפסטיבל, אנו נאלצים לקיים את האירועים וההקרנות האלו בעלות של שקל.
אנו מודים לקהל על ההבנה ובמקביל מנסים להביא לשינוי בעמדת המועצה בנושא זה.