הגשת סרטים לפסטיבל 2011

הפסטיבל הבין-לאומי ה-6 לקולנוע גאה יתקיים ב 18-11 ביוני 2011.

הגשת סרטים לפסטיבל 2011 הסתיימה.