שלושה דורות – ההקרנה מבוטלת

לצערנו הרב ההקרנה של הסרט "שלושה דורות" ב- 17.9 מבוטלת.
עקב דחיית הפצת הסרט "שלושה דורות" בארה"ב, חברת ההפצה בארה"ב מעכבת את משלוח העותק לארץ, ולכן הקרנת הסרט בארץ נדחתה למועד לא ידוע.
אנו מקווים שעם ההחלטה על תאריך ההפצה החדש נוכל לקיים את הקרנת הסרט בתל אביב.
כל מי שרכש/ה כרטיסים לסרט יוכל/תוכל לקבל את כספו/ה חזרה.